Terug

Welke zorgvormen bestaan er voor mensen met dementie?

Voor de persoon die met dementie te maken krijgt en zijn omgeving komt de waarheid vaak hard aan. Goed dat er daarom een uitgebreid zorgaanbod is, gaande van de huisarts tot hulp thuis en buitenshuis.

Ziekenfonds of CAW 

Met algemene hulpvragen kan de persoon met dementie of mantelzorger terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van zijn ziekenfonds of bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij beantwoorden vragen over je zorgverzekering, sociale of financiële situatie, ziekte- en invaliditeitsverzekering, administratieve aangelegenheden, inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), thuiszorg enz.

Hulp thuis
Elke persoon met dementie die in zijn thuissituatie nood heeft aan hulp, kan contact nemen met een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Zij helpen zowel met persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) als met het huishouden (koken, wassen, strijken …) maar spelen ook een ondersteunende rol. Je kan ook hulp vragen voor het schoonmaken of voor karweitjes (kleine herstellingen, schilderen of behangen …). Dat heet logistieke hulp. De contactgegevens van de door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkende diensten vind je op hun website.  Het is ook mogelijk een beroep te doen op oppashulp, nachtzorg en zelfs alternatieve dagopvang door een zogenaamde ‘balluchonneuse’, die de mantelzorger aan huis vervangt gedurende 3 tot 14 dagen. Voor een vlotte overgang brengt ze de eerste dag samen door met de mantelzorger en de persoon met dementie. Het telefoonnummer voor die vorm van opvang is 02 673 75 00.

Huisdieren als therapie

Het is bewezen dat personen die een huisdier hebben niet alleen minder eenzaam en gelukkiger zijn, maar ook minder zorg en medicatie nodig hebben. Dieren spreken immers een taal die iedereen begrijpt. Lees het volledige artikel over de therapiehond Pongo hier.


Hulp buitenshuis
In lokale dienstencentra kunnen personen met dementie informatie krijgen, maar ook aan creatieve activiteiten deelnemen, om op die manier hun zelfredzaamheid en sociale netwerk te versterken. Daarnaast is er gastopvang, wat betekent dat een gastgezin vrijwillig een persoon met dementie opvangt in hun woning, overdag, ‘s nachts of een aantal dagen. Een gastgezin mag maximaal drie personen op hetzelfde moment opvangen. Een voorbeeld van gastopvang is een zorgboerderij. Andere mogelijkheden zijn een Centrum voor tijdelijk verblijf of kortverblijf, dagverzorgingscentra, serviceflats of woonzorgcentra (rusthuizen in de volksmond). Bespreek met de sociale dienst van je ziekenfonds of met het CAW welke zorgvorm het beste past bij de situatie van de persoon met dementie.

Informatie
Wil je een overzicht van het aanbod of info over uitkeringen en tegemoetkomingen en juridisch advies, klik dan op deze link Handleiding Sociale kaart Dementie van de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Door op www.socialekaart.be het trefwoord ‘dementie’ in te geven en de woonplaats van de persoon met dementie, vind je een lijst van expertisecentra, praatcafés, familiegroepen, woonzorgcentra, serviceflats enz. met hun contactgegevens, openingsuren, aanbod, doelgroep enz. Sommige steden hebben hun eigen sociale gids, informeer ernaar of kijk op de website van de stad.