Terug

Wat is jongdementie en waar kan je terecht voor zorg?

Dementie bij personen tussen 40 en 65 jaar noemt men jongdementie. Omdat die mensen nog werken, een gezin hebben met (jonge) kinderen en vaak een lening hebben afgesloten, betekent die diagnose op alle vlakken een grote aanpassing voor het gezin. Gelukkig bestaat er een uitgebreid hulpaanbod.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 1.800 jonge personen die aan jongdementie lijden. Zij beseffen meestal beter dan ouderen dat hun verstandelijke vermogens achteruitgaan. Dat leidt vaak tot frustratie en een gevoel van machteloosheid. Bovendien gaan ze ook nog eens sneller achteruit.

Snelle diagnose
Het stellen van de juiste diagnose is moeilijk, want er wordt vaak gedacht dat het om stress, burn-out, relatieproblemen of een depressie gaat. Als de diagnose echter goed en snel kan gebeuren, schept dat duidelijkheid voor de persoon en zijn familie, en maakt het dat jongdementie soms nog behandeld kan worden.

Familie & vrienden
Naarmate de ziekte vordert, veranderen de rollen in een relatie: partners worden zorgbehoevende en verzorger, en ook voor de kinderen is het wennen. Vaak voelen ze zich verantwoordelijk. Bespreek daarom de gedragsverandering van de jongdemente ouder met hen. Voor de buitenwereld die de persoon met jongdementie niet goed kent of maar af en toe ziet, is het niet eenvoudig het ziektebeeld te begrijpen, omdat de veranderingen niet meteen opvallen.

Opvang
Naast de huisarts, die meestal van dichtbij betrokken is, zijn er in Vlaanderen voorzieningen die opvang bieden voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Op www.jongdementie.info staat de lijst van het aanbod, met alle praktische info en contactgegevens. Zo kunnen personen met jongdementie bijvoorbeeld overdag terecht in een zorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of in een woonzorgcentrum, dat vaak nog ‘rusthuis’ wordt genoemd. Bij problemen om zelf je weg te vinden in het aanbod, kan je een beroep doen op een zorgbegeleider, die jou en je familie begeleidt in je zoektocht naar de best mogelijke zorg. De zorgbegeleider organiseert overleg tussen de zorgverstrekkers en bespreekt alles wat nodig is om het gezin naar de door hen gekozen zorgorganisatie te begeleiden. Als vertrouwenspersoon speelt deze zorgbegeleider een belangrijke rol.

Geheugen oefenen
We vermelden ook de individuele geheugentraining die de geheugenfuncties bevordert en dus ook de levenskwaliteit van de persoon met jongdementie en zijn familie. Daarvoor kan je terecht in de geheugenklinieken, waarvan er twaalf door de ziekteverzekering erkend zijn. Je vindt ze terug op www.jongdementie.info of op die van het RIZIV.

 

Sociale contacten
Naast activiteiten voor personen met jongdementie samen met mantelzorgers, zijn er bijvoorbeeld ontmoetingshuizen en ontmoetingsgroepen voor ‘lotgenoten’. Op www.jongdementie.info en op de site van de Alzheimer Liga Vlaanderen vind je een overzicht. Tijdens de jaarlijkse Ontmoetingsdag Jongdementie in het najaar, staat de ontmoeting tussen personen met jongdementie en hun familie centraal. Daarnaast wordt informatie gedeeld over de aandoening en hoe je met personen met jongdementie omgaat. Lees hier het artikel over jongdementie in Zorgwijzer.