Over Zorgnet-Icuro

Alle voorzieningen met het label ‘Ons hart klopt voor u’ zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.

Een warm netwerk van zorgcentra

Zorgnet-Icuro is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro: samen stellen ze ongeveer 130.000 personeelsleden te werk.

Werkgeversfederatie met heldere visie

Zorgnet-Icuro speelt ook een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier de beste zorg kunnen bieden. Als erkende werkgeversfederatie geven we de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn zo een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid.