Terug

Op welke tegemoetkomingen heb ik recht?

Het is niet altijd eenvoudig om wegwijs te raken in de tegemoetkomingen die er bestaan voor ouderen die zorg nodig hebben. Hier zetten we op een rijtje welke tegemoetkomingen er allemaal bestaan.

Inkomensgarantie 

Je hebt recht op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) als je financiële middelen per maand minder bedragen dan 1.154,41 euro voor alleenstaanden en 769,61 euro voor samenwonenden (bedragen op 01/03/2020). De Federale Pensioendienst doet daarvoor een uitgebreid onderzoek naar je bestaansmiddelen (pensioen, beroepsinkomsten, sociale uitkeringen, onroerende goederen, geld …). Daarnaast moet je minstens 65 jaar zijn (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67), Belg (of een gelijkgestelde situatie) en je hoofdverblijfplaats in België hebben. Meestal hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor een IGO, het onderzoek start automatisch als je een pensioen aanvraagt in België of als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt terwijl je een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je financiële middelen en je gezinssituatie. Als je recht hebt op een IGO, heb je ook recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. De Pensioendienst meldt dat zelf aan de energieleveranciers. Meer info over IGO vind je hier.

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Dit zorgbudget, de nieuwe benaming voor de ‘Vlaamse zorgverzekering’, bedraagt 130 euro per maand. Wie heeft er recht op?

  • Als je in een erkend Vlaams woonzorgcentrum woont, krijg je het automatisch.
  • Bewoners van een woonzorgcentrum buiten Vlaanderen (bv. in Brussel) en bewoners van psychiatrische verzorgingstehuizen moeten het zelf aanvragen.
  • Woon je nog thuis, dan heb je om dit zorgbudget te krijgen een attest nodig waarop een score staat die aanduidt hoe zorgbehoevend je bent. Vraag advies aan je ziekenfonds of zorgkas.
  • Soms heb je geen recht op dit zorgbudget, maar val je onder een aparte regeling, bijvoorbeeld als je in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen verblijft.

Hoe krijg je een zorgbudget? Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming om een zorgbudget te krijgen. Dat betekent dat je de jaarlijkse zorgpremie aan een zorgkas betaalt (vanaf 25 jaar). Elk Vlaams ziekenfonds/mutualiteit heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje Er is geen minimum- of maximumleeftijd om aanspraak te maken op dit zorgbudget. Aanvraagformulieren en info vind je .hier.

Zorgbudget ouderen met zorgnood 

Dit zorgbudget, de vroegere ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’, is bedoeld voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het bedraagt maximaal 594 euro per maand (bedrag op 1/10/2020), afhankelijk van het inkomen en de hoeveelheid zorg die je nodig hebt. Je gezondheidsprobleem moet eerst als een handicap erkend worden door de Directie-generaal Personen met een Handicap. Naargelang de impact ervan op je dagelijkse activiteiten – m.a.w. je zelfredzaamheid – word je in een van de vijf categorieën ingedeeld. De aanvraag doe je online of via je ziekenfonds, zorgkas, gemeente of OCMW. Verandert je inkomen of gezondheidstoestand, dan moet je dat melden. Meer info vind je hier.

Thuiszorg

Voor ouderen die zich in een thuiszorgsituatie bevinden, zijn er tegemoetkomingen voor huurkosten, woonaanpassingen, ziekenvervoer enz.

Hier vind je een alfabetische lijst.

Betaalproblemen

Als je problemen hebt om je verblijf in het woonzorgcentrum te betalen, kan je een beroep doen op het OCMW, dat die kosten kan terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen (echtgenoten en (geadopteerde) kinderen). Voor kinderen die delen in de kosten voor het woonzorgcentrum, zijn die tot 80% fiscaal aftrekbaar.