Onze zorgvisie

Elke voorziening met het label “Ons hart klopt voor u” onderschrijft dezelfde engagementen, waarbij mens en zorg centraal staan. Zo gaan we samen voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. Want ons hart klopt voor u.

Hier krijgt u persoonlijke zorg, want ons hart klopt voor u

Goede, persoonlijke zorg gebeurt met hoofd, hart en handen. Dat is kijken naar wat u nodig heeft op elk specifiek moment. We focussen zoveel mogelijk op wat nog wél kan, niet op de beperkingen. We proberen uw verwachtingen waar te maken en hebben aandacht voor alle aspecten die het leven mooi maken.

Hier vindt u een hartelijke thuis

We verwelkomen u in een warme omgeving waar u zich met een gerust hart thuis kunt voelen, waar u kan leven op uw ritme en waar zelfs uw bezoek graag komt. Babbeltjes slaan met de mensen om u heen hoort daar natuurlijk ook bij. Bij ons heerst een open en huiselijke sfeer, met oog voor de seizoenen, de natuur en de kleine gelukskes die het leven kleuren.

Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen

Zorg is mensenwerk. Een passie voor de ouderenzorg is dan ook wat al onze medewerkers typeert. Niet alleen de vraag ‘wat kan ik voor u doen?’, maar ook ‘wie kan ik voor u zijn?’ drijft ons. Samen, als één team zetten we alles op alles om u de beste zorg te geven: professioneel, empathisch en met respect voor ieders inbreng. Zo dragen onze mensen u een oprecht warm hart toe.

Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog

Open communicatie is ons vertrekpunt. We luisteren naar uw wensen, noden en mening, naar wat voor ú het belangrijkste is. We waken erover dat we beslissingen over uw zorg eerlijk en duidelijk met u en/of uw naaste omgeving bespreken. Ook als het om moeilijke boodschappen gaat.

Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal

Bij ons kan u een goede oude dag beleven. Samen zoeken we naar betekenisvolle activiteiten die bij u passen. Steeds met de volle aandacht voor alle aspecten van het leven. En dat is niet alleen de zorg, maar ook lekker eten, geborgenheid, sociaal contact … kortom, alles wat uw leven zinvol maakt. We zijn pas tevreden als het voor u als thuiskomen voelt.

Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg én onze medewerkers

De zorgvoorzieningen met het label ‘Ons hart klopt voor u’ zijn sociale ondernemers. Dat betekent dat zij geen winst uitkeren aan aandeelhouders. De subsidies van de overheid en uw bijdragen dienen enkel voor de optimale werking van het zorgcentrum. Als er op het einde van het jaar winst is, wordt die geherinvesteerd in de zorg en het personeel.