Terug

Hoe als samenleving mensen met dementie en hun omgeving ondersteunen?

Als je weet dat één op vijf van ons kans maakt om ooit dementie te krijgen en dat het aantal personen met dementie zal blijven stijgen, is het tijd om te leren hoe we die personen en hun naasten een hart onder de riem kunnen steken.

Referentiekader
Op vraag van Jo Vandeurzen, de vorige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tekende het Expertisecentrum voor Dementie een referentiekader voor de zorgsector uit, met de bedoeling mensen met dementie niet langer alleen vanuit medisch oogpunt te benaderen, maar hen een mensgerichte zorg te bieden. (Lees hier het volledige artikel in het magazine Zorgwijzer)

Vormingen
Naast de zorgverstrekkers is het belangrijk dat wij als samenleving mensen met dementie ondersteunen. Daarom kan het nuttig zijn een van de vormingen te volgen die de Alzheimer Liga organiseert. Al was het maar de basisvorming waarvan de titel luidt: “Wat iedereen zou moeten weten over dementie”. Op hun website vind je een overzicht met data en locaties onder de rubriek ‘Ondersteuning’.

Vrijwilligers
Wil je concreet helpen, dan kan je bijvoorbeeld vrijwilliger of buddy worden. Zo organiseert de luister- & infolijn Alzheimer Phone National, op werkdagen gratis bereikbaar van 9u tot 21u, een specifiek vormingsprogramma ‘Telefonisch onthaal’ voor kandidaat-vrijwilligers. Tijdens die vorming leer je hoe je een luisterend oor biedt in een gesprek (met een mantelzorger), waarop je moet letten, wat je wel of niet doet enz. Daarnaast krijg je informatie over het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod voor personen met (jong)dementie en hun mantelzorgers.
Buddy’s zijn ook nodig. Die vrijwilligers organiseren af en toe een activiteit met een jongdement persoon, zoals samen wandelen, fietsen, zwemmen of een terrasje doen. Op die manier hebben de partner of mantelzorger de kans even op adem te komen.

Voor familieleden en mantelzorgers …
Voor al wie thuis of daarbuiten voor een persoon met dementie zorgt, zijn er bijeenkomsten van ‘Dementie en nu’. Die worden georganiseerd via de diensten maatschappelijk werk van ziekenfondsen, lokale dienstencentra en geheugenklinieken. Niet alleen krijg je er informatie en vaardigheden mee naar huis, maar heb je ook de gelegenheid met lotgenoten te praten over de onderwerpen die aan bod komen. Voor informatie kan je terecht op deze website.
Elk najaar vindt er een Ontmoetingsdag Jongdementie plaats, waar de ontmoeting tussen personen met jongdementie en hun naasten centraal staat. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de aandoening en hoe je moet omgaan met jongdemente personen.