Goed om te weten

Inspraak en medebeheer

De laatste jaren is er veel werk gebeurd rond inspraak en medezeggenschap v...

Lees meer

Klachten en de woonzorglijn

Met klachten over woonzorgcentra kan je terecht bij de Woonzorglijn. Wat mo...

Lees meer

Op welke tegemoetkomingen heb ik recht?

Het is niet altijd eenvoudig om wegwijs te raken in de tegemoetkomingen die...

Lees meer

Dagprijs en factuur

Een verblijf in een woonzorgcentrum – rusthuis in de volksmond – een da...

Lees meer

Zorgvormen voor ouderen

Omdat je natuurlijk nergens beter bent dan thuis, verkiezen vele ouderen zo...

Lees meer

Hoe als samenleving mensen met dementie en hun omgeving ondersteunen?

Als je weet dat één op vijf van ons kans maakt om ooit dementie te krijge...

Lees meer

Wat is jongdementie en waar kan je terecht voor zorg?

Dementie bij personen tussen 40 en 65 jaar noemt men jongdementie. Omdat di...

Lees meer

Welke zorgvormen bestaan er voor mensen met dementie?

Voor de persoon die met dementie te maken krijgt en zijn omgeving komt de w...

Lees meer

Hoe omgaan met mensen met dementie?

Het leven met een partner of familielid met dementie is - zeker in de begin...

Lees meer

Wat is dementie?

Dementie is een toestand waarbij er stoornissen optreden in het denken, het...

Lees meer

Medisch beleid in woonzorgcentra

Dit artikel verscheen in Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro "Het m...

Lees meer

Oriënterend kortverblijf biedt ademruimte voor ouderen en hun familie

Dit artikel verscheen in Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro  ...

Lees meer

“Praat vandaag over morgen”

Dit artikel verscheen in Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro Publie...

Lees meer